Các yếu tố cần quan tâm khi chọn biến dòng.

Máy biến dòng được sử dụng cùng với các thiết bị đo công suất để cho phép giảm dòng điện sơ cấp để đo bằng các loại đồng hồ đo điện.

Việc chuyển đồi dòng điện cao từ lưới điện cho các phụ tải như thiết bị và máy móc sử dụng điện đi qua các CT giảm xuống 1A hoặc 5A.

Bạn có thể khám phá thêm ở đây về cách làm việc của máy biến dòng. MTECVIET và đối tác có đủ kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp các loại máy biến dòng chất lượng ở quy mô lớn cho các lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Xem xét vai trò quan trọng của CT trong việc đo lường và sử dụng điện, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các yếu tố sau khi chọn máy biến dòng.

❇️ Các yếu tố cần xem xét khi chọn máy biến dòng.

» Cấp chính xác.

Độ chính xác là cốt lõi của hiệu suất CT. Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61869-1 xác định các loại máy biến dòng khác nhau tùy theo độ chính xác của chúng. Các cấp độ chính xác bao gồm 0.1, 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1 và 3. Tỷ lệ sai số dòng điện sơ cấp đến thứ cấp của CT loại 1 là 1% trong khi trong 0,5s, nó là 0,5% hoặc ít hơn.

» Hệ số giới hạn độ chính xác.

Kiểm tra hệ số giới hạn độ chính xác là một phần quan trọng của các tính toán lựa chọn CT khi lựa chọn máy biến dòng kiểu bảo vệ. Giá trị này được tính theo công thức dòng điện sự cố lớn nhất / dòng điện sơ cấp danh định. Máy biến dòng bảo vệ cần biến đổi dòng sự cố tối đa trong tuổi thọ của nó. Như vậy, coi ALF là chìa khóa. Khi 5 P 10 là thước đo đã nêu trong đặc điểm kỹ thuật, 10 là ALF.

» Điện áp điểm gấp khúc (Knee Point Voltage).

Điện áp điểm gấp khúc là số đo điện áp thứ cấp mà trên đó dòng điện đầu ra không còn tuyến tính theo dòng điện đầu vào trong giới hạn độ chính xác đã công bố. Điểm gấp khúc là điểm điện áp tại đó điện áp đặt vào tăng 10% dẫn đến dòng từ hóa tăng 50%. Điện áp gấp khúc là yếu tố đặc biệt quan trọng cần xem xét trong trường hợp máy biến áp kiểu bảo vệ vì chúng phải chịu dòng điện sự cố gấp 20-30 lần định mức của chúng.

» Công suất chịu gánh nặng (burden VA).

Trở kháng của điện trở cuộn thứ cấp trong máy biến dòng gọi là gánh nặng. Các hạng mục như khối chuyển mạch, đồng hồ đo hoặc dây dẫn dòng điện làm tăng thêm gánh nặng cho mạch đo dòng điện. Tương tự, dây dẫn giữa máy đo và CT cũng có thể góp phần tạo ra gánh nặng. Cuối cùng, trong trường hợp tủ công tơ được đặt ở khoảng cách xa so với đồng hồ đo của trạm biến áp, chiều dài cáp dài dẫn đến điện trở cao. Dùng cáp tiết diện lớn hơn đấu thứ cấp với đồng hồ và sử dụng CT có dòng điện thứ cấp thấp hơn có thể giải quyết vấn đề này.

» Khả năng chịu dòng ngắn mạch tức thời.

Đánh giá khả năng dòng ngắn mạch thời gian ngắn là thước đo dòng sự cố tối đa mà CT có thể chịu được trong một thời gian ngắn. Giá trị này được xác định bởi một số yếu tố khác như giá trị không đối xứng đỉnh của dòng sự cố, giá trị RMS của dòng sự cố trong thời gian ngắn, thời gian của dòng ngắn mạch và giá trị không đối xứng đỉnh của nó và phép đo điện áp quá độ tại điểm khi sự cố xảy ra cũng như điểm kéo dài hồ quang của máy cắt.

Trân trọng.

MTECVIET