Tủ lọc sóng hài thụ động.

» Tủ lọc đa sóng: giải pháp thụ động lọc sóng hài.

Tải trên các mạng công nghiệp ngày càng bị chi phối nhiều hơn bởi một số lượng lớn các bộ chuyển đổi với cống xuất nhỏ hơn và lớn hơn. Chúng được sử dụng khi mua máy mới hoặc khi sửa đổi máy hiện tại để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Theo đó, có thể quan sát thấy hai hiệu ứng. Thứ nhất, nhu cầu về công suất phản kháng cảm ứng của sóng hài cơ bản giảm do giảm động cơ hoạt động trực tiếp trên nguồn lưới. Thứ hai, công suất phản kháng được tạo ra bởi dòng điện hài của bộ biến đổi tăng lên.

Các dòng điện hài được loại bỏ khỏi mạng điện bằng các trở kháng của mạng. Ở đây, trở kháng của máy biến áp điện là yếu tố chính, vì đây là nơi tạo ra phần chính của điện áp hài, do đó gây ra lỗi ở các tải tiêu thụ điện khác trong hệ thống. Thông thường, định mức giá trị giới hạn cho sóng hài đã bị vi phạm trong bảng phân phối chính. Điều này dẫn đến hoạt động không đáng tin cậy của máy móc với sự gia tăng lỗi trong công nghệ điều khiển.

Bộ lọc sóng hài của KBR thuộc nhóm sản phẩm đa sóng là giải pháp. Ở đây, phiên bản thụ động như một hệ thống mạch lọc được điều chỉnh là hoàn toàn mới. Thụ động đa sóng được phát triển đặc biệt cho nguồn điện có tỷ lệ sóng hài bậc 5 và 7 cao, các hệ thống sóng hài điển hình của mạng công nghiệp. Hệ thống được đưa vào tập trung trong bảng phân phối chính hạ áp và bao gồm một phần của dòng điện hài. Cấu tạo của bộ lọc thụ động quyết định mức độ hút (làm sạch mạng).

Điều này dẫn đến việc cải thiện đáng kể độ méo hài tổng của điện áp (THD-V), cùng với tải nhiệt nhỏ của máy biến áp.

Điều khiển và giám sát thụ động đa sóng được thực hiện bởi bộ điều khiển bù đa sóng D6, được cung cấp với một chương trình được phát triển đặc biệt cho các hệ thống mạch lọc. Multicomp D6 điều khiển và kiểm tra các công tắc tơ và quạt, nó giám sát hệ thống về nhiệt độ quá dòng và quá công suất. Các chức năng đo đa thông số được thực hiện, cũng như bộ nhớ lỗi, có thể được hiển thị trên màn. Hơn nữa, có thể vận hành một số hệ thống trong mạng nhánh Master – Slave…

Công suâstt bù của tủ lọc thụ động đa sóng là đáng quan tâm. Ví dụ, một bộ lọc có công suất phản kháng 250 kvar của các sóng hài cơ bản có thể rút dòng điện hài lên đến 650 A khỏi mạng. Do đó, hiệu ứng của bộ lọc là băng thông rất rộng và bao gồm các mức độ bù sau:

Sóng hài thứ 5 85%

Sóng hài thứ 7 43%

Sóng hài thứ 11 32%

Sóng hài thứ 13 30%

Để đảm bảo mức hiệu suất bộ lọc này lâu dài, cần phải lắp các thành phần có khả năng chịu tải cao nhất. Và sử dụng các bộ phận chính đồng bộ của chúng tôi là mang hiệu quả cao nhất. Các bộ phận đáp ứng hiệu suất cao được KBR phát triển đặc biệt cho loại hệ thống này. Các tụ điện cao cấp UHPC, cung cấp khả năng quá tải lên đến gấp đôi dòng điện danh định, được tích hợp.

Nhìn chung, một khái niệm nhất quán để cải thiện rõ rệt chất lượng điện áp của bạn với giá trị vượt trội so với đồng tiền bỏ ra.

Mỗi hệ thống lọc phải được điều chỉnh cho từng ứng dụng cụ thể có liên quan. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi Dịch vụ Chất lượng Điện chuyên trách nhiệm vụ này và sẽ sẵn lòng giúp bạn với dự án của bạn.

Trân trọng.

MTECVIET