Tránh bị phạt với yêu cầu công suất tối đa.

Làm cách nào với yêu cầu công suất tối đa – Maximum Demand.

❇️ Nhu cầu và Nhu cầu tối đa là gì?

Nhu cầu chỉ đơn giản là công suất (kW, kVA hoặc kVAr) được tính trung bình trong một khoảng thời gian xác định trước tính bằng phút. Khoảng thời gian này được gọi là thời gian tích hợp nhu cầu (dit). Như vậy, cầu là giá trị công suất trung bình ở cuối mỗi dit. Tương tự như công suất, nhu cầu được đo bằng kW, kVA hoặc kVar. Khoảng thời gian dit có thể khác nhau tùy thuộc vào các tiện ích. Các giá trị phổ biến nhất của dit là 8 phút, 15 phút, 20 phút và 30 phút, mặc dù bạn sẽ thấy rằng khoảng thời gian này có thể lập trình từ 5 đến 60 phút trong các bước 1 phút.

Hãy xem xét một ví dụ ở đây: Một tiện ích đã xác định dit = 30 phút với giới hạn bị xử phạt = 100kW nhu cầu. Trong dit đầu tiên, tải là 140kW trong 5 phút đầu tiên và 20kW trong 25 phút cuối. Ở đây, cách tính như sau:

» Chất lượng độ chính xác mà bạn yêu cầu là gì?

Các đồng hồ đo đa năng khác nhau cung cấp các phép đo độ chính xác khác nhau nhưng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho kết quả đo cuối cùng. Đồng hồ đo cầm tay cung cấp độ chính xác lên đến 0,2% trong khi máy đo lớn hơn cung cấp độ chính xác 0,5% hoặc cao hơn. Đồng hồ đo cung cấp độ chính xác hơn 1% là phù hợp nhất cho các nhiệm vụ tạm thời như kiểm tra năng lượng hoặc nghiên cứu tải. Các tiêu chuẩn chính về độ chính xác được áp dụng cho các đồng hồ đo này bao gồm ANSI C12.20-2010 đủ tiêu chuẩn Class 0.2 và ANSI C12.20-2010 Class 0.5

Demand (kW) = (140kW*5min) + (20kW*25min) = 40kW for dit1

Demand and Maximum Demand - Newtek

Đối với khoảng thời gian dit thứ 2 (dit2)
Demand (kW) = (70kW*15min) + (30kW*15min) = 5OkW for dit2


30 Min

Do đó, nhu cầu tối đa ở cuối 2 dit, tức là sau 60 phút là 50kW. Trong ví dụ này, nếu nhu cầu của bạn vượt quá giới hạn bị xử phạt là 100kW, bạn sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề của công ty cấp điện trong hóa đơn tiếp theo của bạn.

» Tại sao tôi bị phạt nếu tôi vượt quá Nhu cầu Tối đa ?.

Khi khách hàng sử dụng vượt quá Nhu cầu sẽ bị xử phạt, do làm quá tải cơ sở hạ tầng tiện ích dẫn đến giảm tuổi thọ của máy biến áp và dây cáp. Công suất tiêu thụ dư thừa tại một thời điểm cũng làm gián đoạn phân phối tải của công ty điện và không thể đáp ứng nhu cầu điện năng của các khách hàng khác.

» Làm thế nào để tránh Hình phạt yêu cầu tối đa?

Bộ điều khiển nhu cầu tối đa là một thiết bị điện chuyên dụng được sử dụng để điều khiển nhu cầu kW trong quá trình sử dụng điện năng cao. Việc cài đặt Bộ điều khiển nhu cầu ngăn chặn nhu cầu tối đa vượt quá giới hạn nhu cầu bị xử phạt như là một công cụ cần sử dụng được đặt ra. Trong trường hợp của ví dụ trên, một Bộ điều khiển nhu cầu có ít nhất 2 rơ le sẽ thực hiện nhiệm vụ.

Lập trình, cài đặt bộ điều khiển cho chức năng Max Demand trên đồng hồ đa năng có tích hợp.

Programing the Demand Controller

Rơ le đầu tiên của Bộ điều khiển Nhu cầu có thể được lập trình đến 90% của số KW Nhu cầu để nó sẽ được sử dụng để điều khiển một mạch cảnh báo. Khi cảnh báo được kích hoạt, một số tải không quan trọng nhất định có thể được tắt để đưa nhu cầu xuống dưới 90%.

Programing the Demand Controller 2

Nếu không có hành động nào được thực hiện, rơ le thứ hai được lập trình cho quyết định cuối cùng ở mức 95% số kW Nhu cầu sẽ tự động ngắt một phần hoặc toàn bộ tải tùy thuộc vào cách phân phối tải giữa hai rơ le, do đó giúp bạn không bị phạt .

Trân trọng.

MTECVIET