MTECVIET cung cấp thiết bị và giải pháp giám sát điều khiển cho hệ thống quản lý lưới điện thông minh.

>> SMART GRID SOLUTION <<

  • Protocol Gateways
  • Redundance Devices
  • RTU & DATA Concentrators
  • Switches
  • Software / Protocol Test Sets

Quý khách xem thêm thông tin chi tiết từng dòng sản phẩm như bên dưới và tài liệu kỹ thuật được cập nhật tại đây.

Vui lòng liên hệ với MTECVIET để cung cấp thông tin thêm về sản phẩm cho từng nhu cầu cụ thể.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...