AMI được thiết kế hiện đại, ứng dụng quản lý điện năng tập trung với đa kết nối.

  • AMI được thiết kế quản lý tập trung lên đến 100 đồng hồ đo đa năng.
  • Đăng ký xác thực tự động với các đồng hồ được quản lý.
  • Chức năng quản lý, cài đặt linh động theo yêu cầu và tư động.
  • Đa cổng giao tiếp với các đồng hồ được quản lý và đến trung tâm: PLC, BPL, Wifi, Ethernet, GPRS.

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng xem chi tiết bên dưới và tài liệu được cập nhật tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...