Leo 3EAP is basically a programmable Digital Ammeter which is useful for AC current measurement in 3 Phase system.

Dòng đồng hồ kỹ thuật số đo Dòng và Điện áp 1 pha và 3 pha, giúp hiển thị chính xác – dễ quan sát và hoạt động ổn định lâu dài.

MTECVIET cung cấp đa dạng các loại đồng hồ kỹ thuật số tại Việt Nam.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...