Energy meter là đồng hồ đo điện năng sử lắp tủ điện với chức năng đo và hiển thị Điện năng sử dụng (kWh). 

Dòng đồng hồ kỹ thuật số giúp hiển thị chính xác – dễ quan sát và hoạt động ổn định lâu dài.

Hiển thị các thông số:

  • Active energy kWH
  • Old active energy kWH
  • Energy billing: hiển thị giá trị tiền quy đổi ra VNĐ, USD, EURO
  • Lập trình cài đặt xung giao tiếp thiết bị ngoại vi cho việc quản lý điện phù hợp các giải pháp hệ HVAC.

Các thông số đo được khi dùng kết nối qua RS485:

  • Thông số cơ bản: V, I, Hz
  • Power: kW, kVAr, kVA, PF, Ø
  • Energy: kW, kVAh, old kWh
  • Số tiền sử dụng quy đổi ra VNĐ, USD, EURO

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...