PA310 được thiết kế hiện đại, ứng dụng đo điện đa năng với CT kẹp kèm theo tuỳ theo công suất phụ tải. Clip-on CT Power Meter.

  • Đo đa thông số với cấp chính xác 0.5, đa chức năng và cổng truyền thông giúp giám sát từ xa.
  • CT kẹp kèm theo tuỳ chọn theo dòng tải, dòng CT kẹp kèm theo lên đến 1000A.
  • Chức năng lưu trữ thông số đo và load profile

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng xem chi tiết bên dưới và tài liệu được cập nhật tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...