Đồng hồ điện dùng thẻ thanh toán trước – Pre-payment Meter

Mã số sản phẩm: EM1100-P

Dùng cho 1 pha, đấu trực tiếp với tải lên đến 80A.

Chức năng cài đặt biểu giá (TOU) theo thời gian thực và ứng dụng quản lý thông minh.

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng xem thêm dưới đây, và ở tài liệu kỹ thuật cập nhật tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...