MTECVIET hân hạnh mang đến các thiết bị cắt lọc sét lan truyền đường nguồn, sản xuất tại Hàn Quốc.

  • Đáp ứng tiêu chuẩn dòng xả cao đến 200kA, và nhiều dòng lựa chọn phù hợp hệ thống điện khác nhau.
  • Phù hợp các tiêu chuẩn: KS C IEC 61643-11, 61643-12, 61643-21 ● KS C IEC 62305-1● KS C IEC 62305-2, 62305-3, 62305-4 ● KS C IEC 60364-4-443 ● IEEE C 62.41 ● UL 1449 3rd Edition/UL 497 ● CE : EN61643-1/61643-11

Sản phẩm được thiết kế tích hợp công nghệ tiên tiến, tin cậy và hoạt động ổn định.

Quý khách xem các dòng sản phẩm như bên dưới và chi tiết kỹ thuật ở tài liệu đính kèm.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...