Bộ cắt sét lan truyền đường nguồn ABL

Model: PZC 275/80

2 Module, gắn DINRAIL

Dòng cắt định mức (In): 20 kA/Pole (8/20µS)

Dòng cắt max (Im): 40 kA/Pole (8/20µS)

Thông tin chi tiết xem ở tài liệu kỹ thuật, hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...