Đồng hồ kỹ thuật số là một thiết bị đo dựa trên vi điều khiển. Nó đo một số thông số nguồn và giám sát – quản lý với máy chủ từ xa qua cổng truyền thông MODBUS, và thiết bị ngoại vi khác qua ngỏ Relay/ Xung. Khi Việt Nam chuyển đổi từ lưới điện thông thường sang lưới điện thông minh, MTECVIET cung cấp các đồng hồ đo kỹ thuật số sẵn sàng cho tương lai giúp việc đo công suất trở nên chính xác, tin cậy và dễ theo dõi.

Đồng hồ đo kỹ thuật số hiệu quả giúp doanh nghiệp dễ dàng tính toán mức tiêu thụ điện năng theo giờ, theo ngày và điều chỉnh phù hợp để tiết kiệm chi phí điện năng.

VAF Power Meter

¤ VAF Meter Neo 322

» Standard Features:

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • 3 Line : 3 Digit LED display
 • Onsite Programmable : 3 phase 4 wire/3 wire /2 wire. CT / PT Primary. CT Secondary 1A or 5A. PT Secondary (1OOVLL to 500VLL)
 • Compact depth (54mm)
 • Screw type i/p current termination

» Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • System : RPM, Run-hour
 • Unbclcnce in % : V, I

» Technical Specification

 • Input Voltage : 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency : 45 to 65 Hz
 • Current : 1A or 5A
 • AUX Supply : 230 VAC. ± 20%
 • Accuracy : Class 1.0,Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range : 0 to +50degC
 • Enclosure : Front– IP54 (Dust & water) Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • High voltage test : 2.2 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

¤ VAF Meter Neo 323

» Standard Features:

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • 3 line – 4 digit LED display
 • True RMS measurement up to 15th harmonic
 • Onsite Programmable : 3 phase 4 wire / 3 wire / 2 wire, CT / PT Primary, CT Secondary 1A or 5A, PT Secondary (100VLL to 500VLL)

» Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • System : RPM, Run – hour, On- hour, interruptions

» Unique Features:

 • Pass through CT : Protection against accidental opening of secondary terminals of external C.T.
 • Compact depth even with optional features (61mm)
 • Optional Features : Up to 2 Relay outputs (AS Limit switch).

» Technical Specification

 • Input Voltage: 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency: 45 to 65 Hz
 • Current : 1A or 5A
 • AUX Supply : 230 VAC. ± 20%
 • Accuracy : Class 1.0. Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range : 0 to +50degC
 • Enclosure : Front- IP54 (Dust & water) Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • High voltage test : 2.2 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits.
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

¤ VAF Meter Neo 323C

» Standard Features:

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • 3 Line : 3 Digit LED display
 • Onsite Programmable : 3 phase 4 wire/3 wire /2 wire. CT / PT Primary. CT Secondary 1A or 5A. PT Secondary (1OOVLL to 500VLL)
 • Compact depth (54mm)
 • Screw type i/p current termination

» Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • System : RPM, Run-hour
 • Unbclcnce in % : V, I

» Technical Specification

 • Input Voltage : 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency : 45 to 65 Hz
 • Current : 1A or 5A
 • AUX Supply : 230 VAC. ± 20%
 • Accuracy : Class 1.0,Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range : 0 to +50degC
 • Enclosure : Front– IP54 (Dust & water) Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • High voltage test : 2.2 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

Advanced equipment - Optimal Solution.