Đồng hồ kỹ thuật số là một thiết bị đo dựa trên vi điều khiển. Nó đo các số thông số nguồn và giám sát – quản lý với máy chủ từ xa qua cổng truyền thông MODBUS, và thiết bị ngoại vi khác qua ngỏ Relay/ Xung.

Khi Việt Nam chuyển đổi từ lưới điện thông thường sang lưới điện thông minh, MTECVIET cung cấp các đồng hồ đo kỹ thuật số sẵn sàng cho tương lai giúp việc đo công suất trở nên chính xác, tin cậy và dễ theo dõi.

Đồng hồ đo kỹ thuật số hiệu quả giúp doanh nghiệp dễ dàng tính toán mức tiêu thụ điện năng theo giờ, theo ngày và điều chỉnh phù hợp để tiết kiệm chi phí điện năng.

”>>

♦ Unique Features of ACE series

 • Pass through CT: Protection against accidental opening of secondary terminals of extermanl CT.: Reliable Current Connections.
 • Analog load bar graph for indicating average current in %: shows trend of average load current in analog fashion.
 • Energy Pulse LED on front Panel: Verification of energy accuracy.
 • Communication LED for MODBUS (RS485) on front Panel: for mouting status of MODBUS communication.
 • Compact depth even with optional features (61mm): Reduced Panel size & hence cost saving.

♦ Standard Features of ACE series

 • 96 x 96mm DIN Quadratic/ 3 Line-4 Digit LED Display.
 • True RMS measurement up to 15th Harmonic.
 • Onsite programmable: 3 phase 4 wire / 3 wire/ 2 wire, CT/PT , CT Secondary 1A or 5A, PT Secondary (100VLL to 500VLL). 

♦ Technical Specìications of ACE series

 • Input Voltage: 10 – 290V L-N (500VLL)
 • Frequency: 45 to 65 Hz
 • Current: 1A or 5A
 • AUX. supply: 80-300V AC/DC
 • Accuracy: Class 1.0. Option: Class 0.5
 • Op. Tem: 0 to + 50 ºC
 • Applicable Standards: IEC 61010, IEC60529, IEC 61326
 • Enclosure: Front-IP54 (Dust & Water), Back-IP20. Material – Polycarbonate (UL94V0)
 • Installation category: III
 • Polution Degree: 2
 • High Voltage test: 3.3kV AC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuit (2.2kV AC for Modbus & Relay)

MFM Ace 353

» Parameter

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, PF
 • System : RPM, Run – hour

» Option feature

 • MODBUS (RS – 485)
 • Relay output (As limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 354

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, PF
 • Energy : kWh
 • System : RPM, Run – hour
 • Unbalance in % : V, I
 • Event Counter : Event Counter Run – hour

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • 1 Relay output (As pulse or limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 355

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, PF
 • Energy : kWh
 • System : RPM, Run – hour
 • Unbalance in % : V, I
 • Event Counter : Event Counter Run – hour

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • 1 Relay output (As pulse or limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 357

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWH, kVArh, kVAh
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I
 • Net energy : (kWh)

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • Up to 2 Relay outputs (As Pulse or Limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 357C

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWH, kVArh, kVAh
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I
 • Net energy : (kWh)
 • Screw type connectors
 • Input current connections of Ace 357C : Screw type connectors are available on Ace 357C for input current terminations

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • Up to 2 Relay outputs (As Pulse or Limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 357D

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWH, kVArh, kVAh
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I
 • Net energy : (kWh)
 • Direct measurement of current up to 30A AC
 • Max value for direct current measurement programmable on site from 5A to 30A

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • Up to 2 Relay outputs (As Pulse or Limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 357T

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWH, kVArh, kVAh
 • Power quality parameters :
 • THD in % : V, I
 • Harmonic Voltage : Total fundamental distorted
 • Harmonic Current : Total fundamental distorted
 • Total demand distortion in % K – factor (Harmonic factor) : Total fundamental distorted
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I
 

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • Up to 2 Relay outputs (As Pulse or Limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 357TH

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWH, kVArh, kVAh
 • Power quality parameters :
 • THD in % : V, I
 • Harmonic Voltage : Total fundamental distorted
 • Harmonic Current : Total fundamental distorted
 • Total demand distortion in % : K – factor (Harmonic factor) Individual odd harmonics (3rd, 5th…15th) in %
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
 • Up to 2 Relay outputs (As Pulse or Limit switch)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

MFM Ace 360

>> Parameters:

 • Basic : V, I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In
 • Demarnd : I, kW, kVA
 • Energy : kWh, kVArh, kVAh
 • System : RPM, Run – hour, On – hour, Interruptions
 • Unbalance in % : V, I
 • Display type: LCD Display with back light, Eight Digits Line Display.

♦ Optional Features: MODBUS (RS485)

♦ Technical Specificatios:

 • Operating Temperature range: -10 to 55°C.

♦ Power Quality Parameter (ACE 360TH)

 • THD in %: V, I
 • Individual odd harmonics: V, I (3rd, 5th …. 31st) in %.

>> Standard features:

 • 4-Line 4-Digit LCD Display and with one eight digit line.
 • Constrast back light (Digit height 14mm).
 • 8-digits single line seperate Energy display: User can monitor kWh/ kVArh/ kVAh.
 • Onsite programmable: 3 phase 4 wire/ 3 , 1 phase 2 wire. CT/ PT Primary, CT Secondary 1A or 5A, PT Secondary (100VLL to 600VLL).
 • Password Protected.

>> Unique features:

 • Pass through CT.
 • Digital load bar graph on LCD display for individual load current
 • Communication Indicator for MODBUS on LCD Display.

>> Option features:

 • MODBUS (RS – 485)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

Advanced equipment - Optimal Solution.