Đồng hồ kỹ thuật số là một thiết bị đo dựa trên vi điều khiển. Nó đo một số thông số nguồn và giám sát – quản lý với máy chủ từ xa qua cổng truyền thông MODBUS, và thiết bị ngoại vi khác qua ngỏ Relay/ Xung. Khi Việt Nam chuyển đổi từ lưới điện thông thường sang lưới điện thông minh, MTECVIET cung cấp các đồng hồ đo kỹ thuật số sẵn sàng cho tương lai giúp việc đo công suất trở nên chính xác, tin cậy và dễ theo dõi.

Đồng hồ đo kỹ thuật số hiệu quả giúp doanh nghiệp dễ dàng tính toán mức tiêu thụ điện năng theo giờ, theo ngày và điều chỉnh phù hợp để tiết kiệm chi phí điện năng.

Energy Meter

¤ Energy Meter Ace 3E1

» Unique Features

 • Protection against accidental opening of secondary terminals of external C.T
 • Analog load bar graph for indicating average current in %
 • Communication LED for MODBUS (RS – 485) on front panel
 • Compact depth even with optional features (61mm)

» Standard Features 

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • Single line 8 digit LED display
 • True RMS measurement up to 15th harmonic
 • Energy pulse LED on front panel : 3600 imp / kWH (Meter Constant)
 • Onsite programmable : 3 phase 4 wire / 3 wire / 2 wire, CT / PT primary, CT secondary 1A or 5A, PT secondary (100 VLL to 500 VLL).
 • Indication for healthy phases (Von)
 • Indication for reverse (Irev)

» Optional Features

 • MODBUS (RS – 485)
 • 1 relay output (As pulse output)

» Parameters for Ace 3E1 through display

 • Active energy (kWh)
 • Old active energy (kWh)
 • Energy billing in specified currency

» Parameters for Ace 3E1 through MODBUS (RS – 485)

 • Basic : V,I, Hz
 • Power : kW, kVAr, kVA, PF, Ø
 • Energy : kWh, kVAh, Old kWh
 • Energy billing in specified currency

» Technical Specification

 • Input Voltage : 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency : 45 to 65 Hz
 • Current: 1A or 5A
 • AUX Supply : 80 – 300V AC/DC
 • Accuracy : Class 1.0,Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range : 0 to +50degC
 • Applicable Standards : IEC 61010, IEC 60529, IEC 61326
 • Enclosure : Front- IP54 (Dust & water)
 • Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • Installation Categary : III
 • Pollution Degree : 2
 • High voltage test : 3.3 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits (2.2 kVAC for Mobbus & Relay)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

Solution for HVAC - VRV system

+ ACE 3E1 -R-M

+ Current transformer

+ Software and service

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

Energy meter ACE 3E1 được tạo ra trên yêu cầu thực tế từ thị trường với các chức năng được nghiên cứu thiết kế/ cập nhật đáp ứng các ứng dụng giám sát, quản lý và tích hợp giải pháp ứng dụng với hệ thống HVAC.

Chức năng Billing cho phụ tải với đơn vị tiền tệ tương ứng INR/ VNĐ/ USD/ EURO.

>> Gói giải pháp cho hệ HVAC quản lý và tính điện năng tiêu thụ cho từng địa chỉ dàn lạnh/ nóng của hệ VRV. <<

+  ACE 3E1-R-M: Energy Meter with RS485, Relay Pulse Output.

+ MCT: tùy công suất từng hệ VRV cần giám sát.

+ Gói phần mềm/ giải pháp quản lý.

>> Tổng dự toán là: 20 triệu đồng (tùy thuộc công suất phụ tải và chức năng quản lý/ giám sát.) <<

¤ Energy Meter Ace 3E2

ACE 3E2 has two energy conters U & G.

 • U counter for Utility
 • G counter for Generator

» Parameters:

 • Basic: V, I, Hz
 • Power: kW, kVAh, kVA, PF, ¢, In
 • Energy: kWh, kVAh, Old kWH Energy
 • Billing in user defined Currency
 • Timing Parameters: Run-hour, On-hour, Interruptions.

» Unique Features

 • Protection against accidental opening of secondary terminals of external C.T: Reliable current connections
 • Analog load bar graph for indicating average current in %
 • Energy Pulse LED on front panel: Verification of Energy Accuracy.
 • Communication LED for MODBUS (RS – 485) on front panel
 • Reduced panel size & hence cost saving.
 • G-sense LED front panel indiacate that Ge is ON

» Optional Features

 • MODBUS (RS – 485)
 • 1 relay output (As pulse output)

» Standard Features 

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • Dual line 8 digit LED display
 • True RMS measurement up to 15th harmonic
 • Energy pulse LED on front panel : 3600 imp / kWH (Meter Constant)
 • Onsite programmable : 3 phase 4 wire / 3 wire / 2 wire, CT / PT primary, CT secondary 1A or 5A, PT secondary (100 VLL to 500 VLL).
 • Indication for healthy phases (VoN)
 • Indication for reverse (Irev)
 • Two functional keys

» Technical Specification

 • Input Voltage : 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency : 45 to 65 Hz
 • Current: 1A or 5A
 • AUX Supply : 80 – 300V AC/DC
 • Accuracy : Class 1.0,Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range : 0 to +50degC
 • Applicable Standards : IEC 61010, IEC 60529, IEC 61326
 • Enclosure : Front- IP54 (Dust & water)
 • Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • Installation Categary : III
 • Pollution Degree : 2
 • High voltage test : 3.3 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits (2.2 kVAC for Mobbus & Relay)
Catalogue

Phần mềm Power Eye quản lý – giám sát qua MODBUS được phát triển bởi MTECVIET.

+ ACE 3E2 -R-M

+ Current transformer

+ Software and service

Energy meter ACE 3E1 được tạo ra trên yêu cầu thực tế từ thị trường với các chức năng được nghiên cứu thiết kế/ cập nhật đáp ứng các ứng dụng giám sát, quản lý và tích hợp giải pháp ứng dụng với hệ thống HVAC.

Chức năng Billing cho phụ tải với đơn vị tiền tệ tương ứng INR/ VNĐ/ USD/ EURO.

>> Gói giải pháp cho hệ HVAC quản lý và tính điện năng tiêu thụ cho từng địa chỉ dàn lạnh/ nóng của hệ VRV. <<

+  ACE 3E1-R-M: Energy Meter with RS485, Relay Pulse Output.

+ MCT: tùy công suất từng hệ VRV cần giám sát.

+ Gói phần mềm/ giải pháp quản lý.

>> Tổng dự toán là: 20 triệu đồng (tùy thuộc công suất phụ tải và chức năng quản lý/ giám sát.) <<

¤ Energy Meter Neo EM3

» Unique Features

 • Analog load bar graph for indicating average current in %
 • Compact depth (54mm)

» Standard Features 

 • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
 • Single line 6 digit LED display
 • True RMS measurement up to 15th harmonic
 • Energy pulse LED on front panel :1000 imp / kWh (Meter Constant)
 • Onsite programmable :
 • Indication for healthy phases
 • Indication for reverse (Irev)
 • Screw type i/p current termination

» Parameters for Neo EM3 through display

 • Active energy (kWh)
 • Old active energy (kWh)
 • Energy billing in specified currency

» Technical Specification

 • Input Voltage: 10 -290V L-N (500VLL)
 • Frequency: 45 to 65 Hz
 • Current: 1A or 5A
 • AUX Supply: 230 VAC. ± 20%
 • Accuracy: Class 1.0. Optional: Class 0.5
 • Operating Temperature range: 0 to +50degC
 • Enclosure: Front- IP54 (Dust & water) Back – IP20 Material – Polycarbonate (UL94 VO)
 • High voltage test: 2.2 kVAC 50Hz for 1 minute between all electrical Circuits
Catalogue

Advanced equipment - Optimal Solution.