• Biến dòng là thiết bị điện chuyển đổi dòng điện sơ cấp thành dòng điện thứ cấp tỷ lệ phù hợp với các dụng cụ đo được kết nối.
    Báy biến dòng điện có một cuộn dây sơ cấp để cung cấp dòng điện cần đo.
  • Dụng cụ đo được nối với cuộn dây thứ cấp.
  • Biến dòng được sử dụng để đo lường và bảo vệ các ứng dụng.
  • Nên sử dụng biến dòng cho dòng điện từ 40 A trở lên.

Biến dòng hiệu CELSA sản xuất tại Tây Ban Nha hoặc Đức, được phân phối bởi MTECVIET

MCT - PCT - CT analog output - Split Core - Summation CT

>> Plug-on / winding current transformers
These plug-on current transformers or wound current transformers are currently characterised by the most compact design on the market.

The depth of the transformers is only 30mm. We offer the different sizes with primary rated currents of 1 A to 6000 A secondary rated currents of 1 A or 5 A and in class accuracies of 0.5; 1; 3.

Since the circuit must be interrupted with this type of current transformer it is the most cost-effective and most common type of current transformer. For this reason this current transformer is mostly used in the construction of new systems.

The current transformers are supplied with fixing material for mounting on busbars or cables. As additional accessories this current transformer is mostly used in the construction of new systems.

The current transformers are supplied with fixing material for mounting on busbars or cables. As additional accessories we offer snap-on mountings for the top-hat rail (mounting rail EN 50022-35).

All current transformers comply with the requirements of DIN EN 61869.

Advanced equipment - Optimal Solution.