Phân tích hồi quy trong quản lý năng lượng.

Điện là nguồn năng lượng xương sống của các doanh nghiệp ngày nay và đối với những phụ tải cần lượng điện năng cao, vì vậy sử dụng hiệu quả năng lượng điện là một điểm cần quan tâm.

Trong khi các biện pháp như chuyển sang chiếu sáng tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm vi mô về chi phí năng lượng, thì dự đoán về cách các mô hình tiêu thụ năng lượng có thể thay đổi trong tương lai có thể giúp bạn đưa ra quyết định về chiến lược tiết kiệm năng lượng dài hạn.

Các doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp thống kê được gọi là phân tích hồi quy để xác định tiềm năng tiết kiệm điện trong các tòa nhà hoặc đưa ra các quyết định dài hạn khác cần tính đến nhiều yếu tố. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách phân tích hồi quy có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm điện năng.

» Phân tích hồi quy là gì?

Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính đến kỹ thuật và kinh doanh. Nó nhận một biến phụ thuộc và giải thích mối quan hệ của nó với một loạt các biến khác. Các công ty sử dụng phân tích hồi quy để dự đoán doanh số bán hàng hoặc thiết kế chiến lược tiết kiệm chi phí dựa trên các yếu tố như điều kiện thời tiết, dữ liệu bán hàng trước đó hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Để có một phân tích hồi quy đáng tin cậy, các nhà phân tích dữ liệu sẽ cần dữ liệu khá lớn về các thông số chính của nhà máy và chi tiết về sự phụ thuộc lẫn nhau của các điểm dữ liệu.

❇️ Phân tích hồi quy trong quản lý năng lượng.

Hồi quy thường được sử dụng trong quản lý điện năng để đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các trang bị và thiết kế.

Hồi quy tuyến tính được sử dụng để ước tính sự phụ thuộc của tiêu thụ năng lượng vào các yếu tố như nhiệt độ môi trường xung quanh. Dữ liệu về cách hai biến số ảnh hưởng lẫn nhau sau đó được sử dụng để dự đoán việc sử dụng năng lượng trong tương lai và xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích hồi quy để chọn đúng loại thiết bị tiết kiệm năng lượng và bền, thực hiện các thay đổi đối với quy trình kinh doanh để tiết kiệm chi phí năng lượng về lâu dài, v.v. Để lấy ví dụ, một nghiên cứu gần đây đã áp dụng phân tích hồi quy cho mức tiêu thụ năng lượng của một siêu thị ở Anh và dự đoán mức sử dụng năng lượng của họ trong những năm 2040. Nó đã xem xét những tác động của biến đổi khí hậu đối với việc sử dụng năng lượng trong dài hạn. Người ta dự đoán rằng khi biến đổi khí hậu xảy ra, các khu vực ấm hơn có thể làm tăng nhu cầu về hệ thống làm mát. Đồng thời, nhu cầu về hệ thống sưởi ấm sẽ giảm ở các vùng lạnh hơn. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng về hệ thống làm mát sẽ làm tăng việc sử dụng năng lượng.

Để giải quyết vấn đề này, các siêu thị có thể triển khai hệ thống kho lạnh tiết kiệm năng lượng có tuổi thọ 15-20 năm và chuyển sang chiếu sáng tiết kiệm năng lượng càng nhanh càng tốt. Vì khí hậu ấm hơn và nhiều độ ẩm hơn có thể đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều hệ thống HVAC hơn, nên việc thiết kế các tòa nhà với hệ thống thông gió tốt hơn có thể giúp giảm tiêu thụ điện năng trong tương lai gần. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhiệt độ năm 2012 đã ở mức dự kiến ​​vào năm 2040.

❇️ Yêu cầu để phân tích hồi quy thành công.

Một bộ dữ liệu tiêu thụ điện năng chi tiết là yêu cầu cốt lõi để phân tích hồi quy. Cùng với việc tiến hành kiểm toán năng lượng toàn diện, các công ty sẽ cần dữ liệu chính xác và chi tiết về mức tiêu thụ điện năng và các thông số chất lượng điện quan trọng. Đồng hồ kỹ thuật số của MTECVIET cung cấp được chế tạo để phục vụ nhu cầu quan trọng tương tự. Đồng hồ đo cung cấp dữ liệu tiêu thụ điện năng chính xác theo giờ và hiển thị dưới dạng kỹ thuật số trên màn hình. Dữ liệu cũng có thể được chuyển sang hệ thống máy tính một cách dễ dàng để phân tích thêm. Ngoài mức tiêu thụ điện năng, đồng hồ đo còn cung cấp thông tin chi tiết về các thông số chất lượng điện năng chính và hiển thị chi phí chính xác mà người dùng sẽ trả bằng tiền tệ cho lượng điện mà họ tiêu thụ.

Dữ liệu tiêu thụ điện năng chính xác được thu thập chi tiết theo thời gian có thể giúp bạn tạo ra thông tin chi tiết tốt hơn để tiết kiệm chi phí.

Trân trọng.

MTECVIET