Phích - ổ cấm dân dụng và công nghiệp

Low voltage devices

International standard power connectors
for trade, construction and industry

Phích - ổ cấm Schuko ABL - Germany

Plugs, connectors and sockets

Professional, Hightech, Classic and Basic series

Full product range

PLUGS AND CONNECTORS

SCHUKO Professional | SCHUKO Hightech
SCHUKO Classic | SCHUKO Basic

SOCKETS

SCHUKO Professional | SCHUKO Classic SCHUKO Basic | ACCESSORIES | ADAPTERS

Tải tài liệu chi tiết Low voltage devices catalogue

Phích - ổ cấm Công nghiệp ABL

Industrial grade power connectors

Plugs, connectors and sockets

CEE standard for the construction industry

Full product range

plug2power technology | turn2fix technology

Plugs | Angled plugs | Wall-mounted appliance plugs
Add-on appliance plugs | Phase inverters | Cover lids | Connectors
Wall-mounted sockets | Wall-mounted socket combinations
Flanged sockets (straight) | Flanged sockets (angled)
Flush-mounted sockets | EventLine
Container power connectors | Container wall sockets
Low voltage power connectors

Tải tài liệu chi tiết Industrial plugs and sockets catalogue

MTECVIET và ABL mong muốn mang đến các sản phẩm chất lượng và an toàn đến khách hàng tai Việt Nam

Chúng tôi luôn cải tiến về chất lượng và mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng và phát triển các sản phẩm mới áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các nhu cầu từ khách hàng với các thiết bị an toàn và tiên tiến nhất.

SẢN PHẨM KHÁC