Giải pháp quản lý điện năng với thẻ trả trước IC-Smart Card.

MTECVIET hân hạnh giới thiệu giải pháp đo giám sát và quản lý điện năng sử dụng với ứng dụng thẻ IC Smart.

Giải pháp này giúp bên cấp điện thuận tiện quản lý thu trước số tiền được quy đổi ra kWh được cấp thẻ và nạp tiền khi sử dụng.

Thông tin chi tiết về thiết bị và giải pháp vui lòng liên hệ chúng tôi để trao đổi cụ thể cho từng ứng dụng và quy mô sử dụng.

Hình ảnh lắp đặt thực tế.

Trân trọng.

MTECVIET