Tủ phân phối lắp âm và lắp nổi

Với tủ phân phối có sẵn thanh đấu dây và làm từ vật liệu chống cháy, bề mặt kháng khuẩn… giúp công trình được đẹp và an toàn hơn.

Đa dạng chủng loại phù hợp các yêu cầu lắp đặt cho ngồi nhà, văn phòng của bạn. Vui lòng chọn loại phù hợp dưới đây.!

Tủ điện phân phối

SMDBT2M
SMDBT4M
SMDBT6M
SMDBT8M
SMDBT12M
SMDBT16M
SMDBT16M2
SMDBT24M2
SMDBT36M3
DSMSDB
QSMSDB
SMDBT2MO
SMDBT4MO
SMDBT6MO
SMDBT8MO
SMDBT12MO
SMDBT16MO
SMDBT24MO
SMDBT36MO
FMDBT2M
FMDBT4M
FMDBT6M
FMDBT8M
FMDBT12M
FMDBT16M
FMDBT16M2
FMDBT24M
FMDBT36M
FMDBT2MO
FMDBT4MO
FMDBT6MO
FMDBT8MO
FMDBT12MO
FMDBT16MO
FMDBT16M2O
FMDBT24MO
FMDBT36MO

Tài liệu chi tiết kỹ thuật như dưới đây.!