Smart and Safe Devices

MPR1102

Surface Mounted Ceiling Type Presence Detector

MES0001-My

Hotel DND & MUR Indoor Unit

MDU0001-My
Hotel DND & MUR Outdoor Unit
MSW1006-PL
Push Button Switch 6 Channels
MSA1216-CM
Touch Sense Switch Actuator, 12 Channel 16A MSA1216-CM
MSW1004-TL-OB
GTS Sense Touch Sense Switch 4 Buttons, Oval White
MIN0002-L
Universal Interface with LED Outputs
MTH1010-TL-KS
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 10 Channel Switch, Square Black
MTH1006-TL-KS
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 6 Channel Switch, Square Black
MSW1008-TL-KS
GTS Sense Touch Sense Switch 8 Buttons, Square Black
MSW1006-TL-KS
GTS Sense Touch Sense Switch 6 Buttons, Square Black
MSW1004-TL-KS
GTS Sense Touch Sense Switch 4 Buttons, Square Black
MSW1002-TL-KS
GTS Sense Touch Sense Switch 2 Buttons, Square Black
MTH1010-TL-OS
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 10 Channel Switch, Oval Black
MTH1006-TL-OS
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 6 Channel Switch, Oval Black
MSW1002-TL-OS
GTS Sense Touch Sense Switch 2 Buttons, Oval Black
MSW1004-TL-OS
GTS Sense Touch Sense Switch 4 Buttons, Oval Black
MSW1006-TL-OS
GTS Sense Touch Sense Switch 6 Buttons, Oval Black
MSW1008-TL-OS
GTS Sense Touch Sense Switch 8 Buttons, Oval Black
MTH1010-TL-KB

GTS Sense Touch Sense with Thermostat 10 Channel Switch, Square White

MTH1006-TL-KB

GTS Sense Touch Sense with Thermostat 6 Channel Switch, Square White

MSW1002-TL-KB
GTS Sense Touch Sense Switch 2 Buttons, Square White
MSW1004-TL-KB
GTS Sense Touch Sense Switch 4 Buttons, Square White
MSW1006-TL-KB
GTS Sense Touch Sense Switch 6 Buttons, Square White
MSW1008-TL-KB
GTS Sense Touch Sense Switch 8 Buttons, Square White
MTH1010-TL-OB
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 10 Channel Switch, Oval White
MTH1006-TL-OB
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 6 Channel Switch, Oval White
MSW1002-TL-OB
GTS Sense Touch Sense Switch 2 Buttons, Oval White
MSW1006-TL-OB
GTS Sense Touch Sense Switch 6 Buttons, Oval Beyaz
MSW1008-TL-OB
GTS Sense Touch Sense Switch 8 Buttons, Oval White
MSW1002-PL
PBS LED Smart Switches 2 buttons
MLCC-G190-01
PBS LED Smart Switches 4 buttons
MSW1008-PL
PBS LED Smart Switches 8 buttons
MTH1006-TL-OS
GTS Sense Touch Sense with Thermostat 6 Channel Switch, Oval Black
MTH0006
Smart Switch With LED Thermostat 6 button
MIN1004-L
Led Output Entry Module 4 channels
MPS0320
Power Supply, 320mA
MPS0640
Power Supply, 640mA
MSA0416-CM
Touch Sense Switch Actuator, 4 Channel 16A
MSA0816-CM

Touch Sense Switch Actuator, 8 Channels 16A

MTH1006-TL-KB

Touch Sense Switch Actuator, 8 Channels 16A

MSA0416-M
Touch Sense Blind Actuator 4 Channels 16A
MSA0816-M
Touch Sense Blind Actuator 8 Channels 16A
MSH4024
Blind Actuator, 4 channels 24 V
MS1600-N
Dimmer Actuator, 1 Channel 600W
MSA1000
Dimmer Actuator, 1 Channel 1000W
MDA3300-N
Dimmer Actuator 3 Channel, 3x300W
MDA3010-A
Dimmer Actuator 3 Channel, 1-10V
MSA1300-N
Dimmer Actuator 1 Channel 300W
MDG001
KNX / DALI Gateway
MMD001
Motion and Light Detector
MPR1000
Celling Mounted Presence Detector, 1 Channel
MPR2000
Presence Detector 2 Channels
MPR1000-L
Presence Detector, With Light Detector
MLD0020
Daylight Sensor 20kLux
MUS0100
USB Interface
MLC001
Line Coupler
MIP1000
IP Router
MSA0416-CM
Touch Sense Switch Actuator, 4 Channel 16A
MIN0002

Inlet Module 2 Channels

MIN0004-L

Universal Interface with LED 2 channels

MIN0004
Inlet Module 4 Channels
MRL4024
Roller Actuator, 4 channel 24V
MBU0002
Thermostat Command Unit
MSA0410-B
Switch Actuator 4 Channel 10A
MSA0610-B
Switch Actuator 6 Channel 10A
MSA0810-B
Switch Actuator 8 Channel 10A
MSA1010-B
Switch Actuator 10 Channel 10A
MSH4220
Blind Actuator 4 channels 230V
MSH8220
Blind Actuator,8 channels 230 V –
MRL4220
Roller Actuator, 4 channel 230V
MPR8220
Roller Actuator, 8 channel 230V

Quý khách vui lòng xem thêm chi tiết các dòng sản phẩm ở tài liệu được cập nhật tại đây hoặc liên hệ chúng tôi để cung cấp cụ thể theo từng nhu cầu ứng dụng.

– Sản phẩm đa rất dạng về hình dáng, màu sắc và chủng loại làm từ vật liệu khác nhau, thân thiện môi trường.

– Có đầy đủ sản phẩm Ổ cấm và Công tắc dùng cho mọi ứng dụng: Tivi, Telephone, mạng, cổng kết nối truyền hình vệ tinh …

>> Antibacterial là đặc tính kháng khuẩn cho bề mặt công tắc, ổ cấm được chúng tôi ứng dụng cho sản phẩm nhằm bảo vệ người sử dụng được an toàn hơn.

Xem thêm sản phẩm và chi tiết kỹ thuật ở tài liệu được cập nhật dưới đây.!