LĨNH VỰC HÀN CẮT KIM LOẠI

» Tại sao biến dòng điện được yêu cầu trong hàn.

Trong hàn, điều quan trọng là phải biết và điều khiển điện. Điều này là do quá trình hàn đòi hỏi nhiệt độ cao trên 3.000 ° C, và cần phải có điện có thể tạo ra nhiệt lượng cao như vậy.
Do đó, đo điện chính xác để nâng cao chất lượng hàn là một điểm quan trọng trong ngành hàn.

» Vai trò của đầu dò dòng điện trong hàn.
Hàn điện trở và hàn hồ quang plasma yêu cầu một lượng lớn dòng điện. Lúc này, vai trò của bộ chuyển dòng là quan trọng. Nếu chúng ta có thể biết “có thể truyền tải dòng điện bao nhiêu để có chất lượng cao cho mối hàn” thì sẽ máy sẽ hoạt động được bền vững và lâu dài.

Trong hàn điện trở, nhiệt được tạo ra do điện trở tiếp xúc của mối nối truyền một dòng điện lớn đến mối hàn, nhưng sau khi nung mối nối đến trạng thái nóng chảy, nó được hàn bằng cách ép với áp suất cơ học. Nói một cách đơn giản, nó là một loại hàn áp lực sử dụng điện.

Tại đây, đầu dò dòng điện J&D đo và kiểm soát mức dòng điện với độ chính xác cao, cho phép hàn điện trở bền và lâu dài.

Hàn hồ quang plasma sử dụng nguyên tắc đốt nóng khí ở nhiệt độ cao (dẫn điện) để trộn các electron trong nguyên tử khí. Lúc này hàn hồ quang plasma cần dòng điện cao từ 100A ~ 600A.

Đầu dò dòng điện J&D sẽ có vai trò quan trọng trong việc hàn chính xác và mạnh mẽ vì nó cho phép đo và kiểm soát mức dòng điện một cách chính xác.

» Các ứng dụng:
– Nguồn cung cấp cho hàn điện.
– Nguồn cung cấp cho hàn plasma.
– Cắt bằng tia plasma.
– Điện phân.
– Sưởi ấm.

» CT sensors J&D – MTECVIET «