NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

» Năng lượng tái tạo.

Tại sao đầu biến dòng lại cần thiết trong năng lượng tái tạo.?

Điểm quan trọng trong hệ thống năng lượng tái tạo của xã hội hiện đại là cách sử dụng nguồn điện tạo ra mà không bị thất thoát.

Điều này đòi hỏi sử dụng CT đạt chính xác cao (class 0.2/ 0.2s) và kết hợp đúng của các thiết bị trong hệ thống tạo ra điện và tủ điện điều khiển, bộ biến tần, đồng hồ đo v.v.

Sử dụng CT thông minh, chính xác và hiệu quả của Năng lượng tái tạo.

CT với độ chính xác cao là bắt buộc để có được kết quả đọc đầy đủ về mức tiêu thụ và công suất được tạo ra.

Dòng DC được tạo ra bởi năng lượng mặt trời và AC do năng lượng gió tạo ra được lưu trữ dưới dạng DC trong pin hoặc ESS, và DC được chuyển đổi thành AC để sử dụng. AC CT có độ chính xác cao được yêu cầu để đo chính xác sản lượng điện xoay chiều từ biến tần, đây là thiết bị chuyển đổi điện năng chuyển đổi điện một chiều thành xoay chiều. Thông qua các CT được cấp bởi MTECVIET đáp ứng độ bền và có độ chính xác cao, có thể sử dụng hiệu quả sức mạnh của năng lượng tái tạo.

Các ứng dụng:
– Điện Mặt trời
– Điện gió.
– Thủy điện
– Nhiệt điện từ Than, Khí.
– Năng lượng địa nhiệt
– Năng lượng thủy triều

» Các sản phẩm: J&D JPC SeriesAST CELSA – MTECVIET «