LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN

Tại sao cần phải có biến dòng trong hệ thống cung cấp điện.

Tính ổn định và tính bền vững là những từ khóa quan trọng đối với thiết bị cần cung cấp điện. Để các nguồn điện và hệ thống truyền động hoạt động liên tục và đáng tin cậy, cần có các giải pháp giám sát và kiểm soát chất lượng điện năng. Vai trò của các biến dòng là một trong những cách quan trọng để giải pháp có thể được thực hiện thành công, vì các yếu tố trên được quyết định bởi mức độ chính xác và đáng tin cậy của CT dùng cung cấp tín hiệu dòng đến các thiết bị đo và điều khiển. Điều này giúp thiết bị hoạt động hiệu quả.

1. Tính ổn định.

Nhiều thiết bị, chẳng hạn như hệ thống tự động hóa trong các nhà máy sản xuất phức hợp công nghiệp, rất nhạy cảm với các biến động điện áp xay ra bất ngờ và các trạng thái như quá dòng, sụt áp tức thời và đỉnh tức thời. Khi nguồn điện trong chính hệ thống tạo ra, lỗi sẽ xảy ra và nó có thể được chuyển sang hệ thống phân tán trong hệ thống. Điều này có những yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến đóng cửa nhà máy và mất khả năng sản xuất. Biến dòng/ cảm biến dòng điện J&D – MTECVIET có thể đảm bảo độ tin cậy của nguồn điện cung cấp bằng cách phát hiện các tín hiệu bất thường này trong thời gian thực thông qua xác minh đầu ra chính xác và phù hợp.

2. Tính liên tục

Các thiết bị chẩn đoán cho các tình huống nguy hiểm có thể gây ra rủi ro nếu chúng không nhận được nguồn điện liên tục. Để ngăn ngừa những rủi ro như vậy, điều quan trọng là phải liên tục kiểm tra chất lượng điện. Chất lượng điện năng cần được đo lường và phân tích liên tục để có thể phát hiện sớm các nguy cơ bất thường.
Biến dòng/ cảm biến dòng điện J&D phát hiện những tín hiệu bị suy giảm này và tăng độ tin cậy của nguồn điện được cung cấp. Ngoài ra, giải pháp được cấp bởi MTECVIET và đối tác dựa trên nền tảng không dây (IoT) cho phép bạn kiểm tra chất lượng điện năng theo thời gian thực trực tiếp hoặc từ xa.

Các ứng dụng:
– UPS: Nguồn điện liên tục
– SMPS: Nguồn cung cấp điện ở chế độ chuyển đổi.
– Nguồn cung cấp điện viễn thông.
– Nguồn cung cấp điện chiếu sáng sân bay.
– Bộ điều khiển điện chiếu sáng.
– Bộ sạc pin.

» MTECVIET – J&D – ARCHMETER – 3EGREEN – CELSA – NEWTEK Partners «