THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

» Thiết bị ứng dụng trong tự động hoá sản xuất.

Để kiểm tra tốc độ và hiệu quả của thiết bị tự động hóa, điều quan trọng là phải biết chính xác các tín hiệu điện. Điều này là do tất cả các hệ thống sản xuất và máy móc đều hoạt động bằng điện.

Các nhà máy ngày nay được tạo thành từ thiết bị tự động thay vì nguồn nhân lực và thiết bị đã trở nên tiên tiến và phức tạp. Do đó, việc đo tín hiệu điện nhanh chóng và độ chính xác cao bằng các cảm biến dòng điện là yếu tố đặc biệt quan trọng.

» Cải thiện hiệu quả tự động hóa.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất của các thiết bị tự động phức tạp, các thông số khác nhau (nhiệt độ, áp suất, v.v.) phải được theo dõi và quản lý. Bằng cách sử dụng cảm biến dòng điện của J & D – MTECVIET, bạn có thể kiểm tra năng suất và độ tin cậy của thiết bị thông qua phản hồi dòng điện chính xác mà không cần sử dụng các ứng dụng giám sát khác nhau.

Cảm biến dòng điện thường được gắn trên dây dẫn cấp nguồn cho động cơ hoặc tủ điều khiển trong hệ thống thiết bị được tự động hóa. Các phép đo dòng điện đầu vào chính xác bằng cảm biến dòng điện J&D cho phép phản hồi dòng điện đáng tin cậy, cải thiện tốc độ của quá trình tự động hóa và tốc độ, tính dễ vận hành và độ tin cậy của thiết bị, đồng thời giúp bạn tiết kiệm tài chính và thời gian.

» Các ứng dụng.

– Nhà chế tạo máy và tủ/ bảng điều khiển.

– Nhà tích hợp / kỹ thuật hệ thống.

– Nơi cần hệ thống hoạt động an toàn và bảo vệ người sử dụng.

– Kiểm soát quy trình: giám sát và tự động hóa
(lò luyện, quá trình điện phân, giám sát lắp đặt cơ điện…)

– Hoạt động bảo trì: giám sát tình trạng hệ thống dây chuyền, máy móc trong sản xuất.
(Quản lý cơ sở vật chất & cơ sở hạ tầng, dòng điện bảo vệ trục băng chuyền sử dụng để vận chuyển vật liệu)

– Sản xuất và tiêu thụ năng lượng (Đo đếm điện năng tiêu thụ và chất lượng điện qua nền tảng web.)

» MTECVIET – J&D – ARCHMETER – CELSA – NEWTEK – KBR Partners «