High performance electrical equipment and solutions.

A complete product range for every industrial application

Mtecviet cung cấp thiết bị điện và giải pháp áp dụng trong nhiều lĩnh vực với sản phẩm đa dạng

+ Nhiều công trình, dự án đã và đang cung cấp

Our Product Range

MTECVIET giới thiệu đến các dòng sản phẩm được phân phối ủy quyền chính hãng, và các giải pháp cho hệ thống điện

Analog meter

AC | DC | Contact Analog meter

View all

Universal Measuring Meter

Multi-function power meter

View all

Current Transformer

MCT | PCT | Analog CT | Split-core CT | Summation CT

View all
MKE đại diện cung cấp sản phẩm NEWTEK tại Việt Nam

CT Nylon Casing

MCT | PCT | Split-core CT

View all
MFM Ace 357 360 Newtek mtecviet

Multi-function Meter

Power meter | Dual source

View all

Power Controller

for power monitoring and control in factory and building.

View all
POWER MEASUREMENT INSTRUMENT - PA330

Power Measurement Instrument

Smart Power Meter | Multi-Function Power Meter | Clip-on CTs Power meter | Compact Smart Power Meter | Multi Circuit Power Meter

View all

Multi-function Meter

Single Phase Re Payment Meter

Smart card prepayment and management with Card Reade

View all

AC/DC Switches

Disconect Switches | CAM Switches | Limit Switches

View all
Phích - ổ cấm Công nghiệp ABL

Industrial Socket

Low voltage devices | Combination Unit | Caravan | eMobility

View all

Electrical Measuring Instruments

Itelligent Reactive Power | Transducers | Transmitters

View all

Protect

MCB | RCCB | RCBO | RCCB Audio

View all

Monitor

Residual current monitors | Residual current analysis systems | Residual current transformers
View all

Switch

twilight switches | pressure switches | installation relays
View all

Control

doorbell | transformers | Light control devices sensors
View all

Expand

automatic reclosing devices | Covers and caps | Operating current trips
View all

Retrieve

Residual current monitors |Building systems technology

| Measuring devices..

View all

LED Lighting

Industrial/ Street/ Flood/ Flameproof/ Corporate Light

View all

Surge Protective Devices

for Power, Signal, direct

View all

Smart Sensing

Split-core current| Rogowski coil current Power meters & DC energy meters| Split-core DC current..

View all

A complete product range for every industrial application

Dealing with the needs of the market, aiming to technological, commercial and service excellence, has always distinguished MTECVIET as a company of quality.

Đại diện ủy quyền

Chúng tôi đại diện chính hãng phân phối các thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực điện năng tại Việt Nam.

Tủ điện phân phối và điều khiển

Theo từng yêu cầu chúng tôi sẽ thiết kế và lắp đặt các tủ điện phân phối, giám sát và điều khiển hệ thống điện.