Có thể sử dụng CT bảo vệ thay thế CT đo lường và ngược lại ?!.

Có thể sử dụng CT bảo vệ làm CT đo lường và ngược lại hay không?.

Đôi khi kỹ thuật hay đặt câu hỏi cho vấn đề này khi không có sẵn loại CT cần sử dụng.

MTECVIET chia sẽ với các bạn dựa trên đặt tính và nguyên lý của từng ứng dụng của CT.

Và một sai lầm trong việc sử dụng có thể biến CT của bạn thành thiết bị nguy hiểmn cho thiết bị kết nối và hệ thống điện.!

Máy biến dòng được phân thành hai loại chính dựa trên ứng dụng của chúng: máy biến dòng kiểu đo lường và máy biến dòng kiểu bảo vệ. Thiết kế của hai loại tương tự nhau.

Trên thực tế, máy biến dòng kiểu bảo vệ bền hơn. Do đó, ” Tại sao không sử dụng máy biến dòng loại bảo vệ để dùng đo lường ?.”

Đây là một câu hỏi thường gặp. Ở nhiều nước phát triển, người ta thường tìm thấy các CT vừa bảo vệ vừa đo lường.

Trong nhiều trường hợp, CT loại bảo vệ được sử dụng để đo lường nếu không cần độ chính xác cao cho mục đích đo các thông số điện cho phụ tải. Tuy nhiên, hai loại CT được thiết kế cho các ứng dụng cụ thể.

Sự khác biệt về thiết kế giữa CT loại bảo vệ và CT loại đo lường có nghĩa là hai loại máy biến dòng xử lý các mức dòng điện khác nhau. Đây là lý do chính khiến vai trò của họ không thể hoán đổi cho nhau. Máy biến dòng được thiết kế với khả năng mang dòng điện dành riêng cho ứng dụng.

CT loại đo lường làm gì?

Trái ngược với các CT kiểu bảo vệ được thiết kế để bảo vệ, máy biến dòng kiểu đo lường được thiết kế để có độ chính xác cao trong phép đo khi dòng điện sơ cấp có thể nằm trong khoảng từ 1% đến 120% dòng điện danh định. Mặt thứ cấp của CT đo lường được kết nối với các dụng cụ đo công suất như công tơ điện, đồng hồ đo đa năng,..
Hệ số An toàn Thiết bị (ISF) được xác định cho các CT loại đo lường để bảo vệ đồng hồ khỏi bị hư hỏng trong điều kiện sự cố.
Ví dụ: nếu ISF của máy biến dòng kiểu đo lường là 3, có nghĩa là nếu dòng điện sơ cấp trong CT gấp 3 lần dòng định mức, lõi CT sẽ bão hòa và hạn chế dòng điện ngỏ thứ cấp đến đồng hồ. Do đó, các đồng hồ đo được bảo vệ tránh hư hỏng do dòng cao ở ngỏ ra thứ cấp của CT.

Điều gì sẽ xảy ra nếu CT loại bảo vệ được sử dụng để đo lường?.

Máy biến dòng kiểu bảo vệ được thiết kế để hoạt động dưới mức dòng sự cố cao. Nếu chúng được kết nối với công tơ đang hoạt động bình thường, nó sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác đo của công tơ. Ngoài ra, lõi của CT loại bảo vệ có điểm bão hòa cao hơn nhiều so với lõi của CT loại đo lường. Nếu sự cố xảy ra, lõi của máy biến dòng sẽ không bão hòa với dòng điện cao. Do đó, hơn dòng thứ cấp cao 10 – 20 lần mức dòng điện định mức sẽ được truyền vào công tơ, gây hư hỏng nặng cho công tơ điện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu CT đo sáng được sử dụng để bảo vệ ?.

Nếu các máy biến dòng đo lường được kết nối với rơ le bảo vệ, lõi CT sẽ nhanh chóng bão hòa trong điều kiện sự cố. Điều này sẽ làm sai lệch nhiều về dòng điện đầu ra thứ cấp. Lúc này, rơ le sẽ không hoạt động, và sự an toàn, ổn định của toàn bộ hệ thống điện sẽ bị đe dọa.

Kết luận.

Điểm bão hòa của lõi biến dòng quyết định chức năng của nó. Điểm bão hòa thấp hơn của lõi CT đo lường là chìa khóa để bảo vệ các máy đo được kết nối với CT trong điều kiện sự cố. Vì lõi của CT loại bảo vệ có điểm bão hòa cao hơn, việc sử dụng máy biến dòng này để đáp ứng về cơ bản vô hiệu mục tiêu cốt lõi là bảo vệ công tơ. Do đó, các CT kiểu đo lường và bảo vệ chỉ nên được sử dụng trong các ứng dụng mà chúng được chỉ định.

Để sử dụng các máy biến dòng bền, đáng tin cậy và hiệu suất cao, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

E: info@mtecviet.com | Tel: 0908 188 361

Trân trọng.

MTECVIET