Chào mừng bạn xem “Quyền riêng tư” tại trang www.mtecviet.com.

Chúng tôi là ai

Trang mạng này (trang web) www.mtecviet.com thuộc quyền sở hữu của pháp nhân:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÊ KÔNG (sau đây được gọi là MTECVIET)

Trụ sở tại: 52, Đường số 11, Khu Phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Số chứng nhận ĐKKD và MST: 030557044 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần 2) ngày 3 tháng 1 năm 2018.

Trang web cung cấp cho quý khách hàng thông tin về sản phẩm do MTECVIET cung cấp tại thị trường Việt Nam. Với các điều khoản/ quy định/ điều kiện cụ thể chi phối việc truy cập hoặc sử dụng thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan từ trang web này, hoặc thông tin cụ thể mà do người sử dụng có thể tải lên và/ hoặc xuất bản hay các giao dịch được ký kết thông qua trang web này.

Các thông tin có tính chất tương tự như trên hoặc theo pháp luật hiện hành từng thời điểm cụ thể có thể được thêm vào điều khoản sử dụng, hoặc điều khoản quy định cụ thể khác trong phạm vi được quy định rõ ràng có thể thay thế cho Điểu khoản sử dụng này.

1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng.

Việc truy cập, đăng nhập hoặc sử dụng trang web này thì được hiểu là bạn đã đồng ý với tất các điêu kiện, quy định, cũng như chính sách sử dụng của chúng tôi. Và chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng và các điều kiện được nêu ra ở đây hoặc được bổ sung trên trang web này. Nếu bạn không đồng ý, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng trang web này.

2. Sữa đổi Điều khoản.

Các Điều khoản sử dụng hay thông tin khác trên trang web này có thể được MTECVIET thay đổi bất cứ lúc nào. Điều khoản, thông tin được sữa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Việc truy cập hoặc sử dụng sau khi Điều khoản, thông tin được sữa đổi khi đó được hiểu là bạn chấp nhận các sữa đổi đó. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem xét chi tiết, thường xuyên mọi điều khoản, điều kiện áp dụng mới nhất từ trang web này, và / hoặc các hình thức thông tin khác từ chúng tôi.

MTECVIET có quyền ngừng/ thay đổi/ cập nhật thông tin hoặc nội dung liên quan đến trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

MTECVIET với quyết định của riêng mình có quyền han chế, từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người nào vào trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo thời gian hay lý do và có hiệu lực ngay lập tức.

3. Chính sách bảo mật.

Thông tin cá nhân được cung cấp hoặc thu thập được thông qua  hoặc liên quan trang web này sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật của MTECVIET, và các điều khoản sử dụng được đăng trên trang web này.

4. Tuyên bố khước từ hay miễn trừ trách nhiệm.

Tất cả các thông tin bao gồm và không giới hạn như: văn bản chữ viết/ đánh máy, hình ảnh, đường dẫn, tài liệu và các nguồn thông thin khác trên trang web này được cung cấp nguyên trạng, như những gì có sẵn của nó. MTECVIET, các nhà cung cấp là đối tác, khách hàng và các chủ thể có liên quan khác được pháp luật hiện hành cho phép chịu trách nhiệm đối với thông tin do mình cung cấp.

MTECVIET không chịu trách nhiệm các thông tin mà người sử dụng/ truy cập/ đăng nhập gây hại đến bên thứ ba.

Những thông tin cá nhân chúng tôi thực hiện theo chính sách bảo mật của MTECVIET, nhưng bạn cần cân nhắc kỹ các thông tin thuộc bí mật khi đăng trên web này, vì đây là trang web công cộng. Bạn có thể liện hệ trực tiếp với chúng tôi để có hình thức trao đổi đảm bảo an toàn thông tin hơn.

MTECVIET và các chủ thể khác có liên quan không chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn hoặc thiếu soát trong việc duy trì truy cập liên tục, lưu trữ dữ liệu hoặc việc truy cập bị ảnh hưởng do virut thư điện tử gửi tử MTECVIET, hoặc bất kỳ yếu tố nguy hại nào khác.

Việc tải về hoặc thu được bất cứ tài liệu/ thông tin khác thu được từ trang web này do bạn tự quyết định và chịu mọi rủi ro từ quyết định của mình.

5. Mục đính chúng tôi yêu cầu bạn chia sẽ dữ liệu cá nhân.

Khi bạn sử dụng các chức năng trên trang web này có yêu cầu điền thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi vì những mục đích bao gồm nhưng không giới hạn với những việc sau:

 • Mua các sản phẩm và dịch vụ của MTECVIET trên mạng hay trang web này;
 • Kích hoạt hoặc đăng ký các sản phẩm hay dịch vụ của MTECVIET để xác nhận hoặc cập nhật tính năng, chức năng mới cho sản phẩm; ( nếu có )
 • Đăng ký nhận thông tin về các sản phẩm hay tin tức mới từ MTECVIET;
 • Tham gia vào hoạt động cộng đồng trực tuyến của MTECVIET, bao gồm các trang/ kênh truyền thông mạng xã hội và blog của chúng tôi; ( nếu có )
 • Chúng tôi lưu giữ các tùy chọn của các bạn cho các tương tác và giao tiếp khác trong tương lai; ( nếu có )
 • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn để phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ, cũng như cải tiến trang web được tốt hơn. Mặt khác cho phép chúng tôi thông báo với bạn hoặc mời bạn tham gia các chương trình khuyến mãi, kiểm nghiệm thực tế sản phẩm và dịch vụ;
 • Giải quyết các vấn đề thắc mắc của bạn về sản phẩm và dịch vu;
 • Nhận các thông báo cá nhân hóa, các quảng cáo và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích cá nhân của bạn, dựa trên thông tin bạn đã chia sẻ với chúng tôi cũng như dựa trên thông tin chúng tôi đã thu thập qua cookie hoặc các kỹ thuật tương tự về việc bạn sử dụng các trang web/truyền thông xã hội/blog của MTECVIET. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, hãy bấm vào đây;

Khi bạn làm việc với MTECVIET với tư cách cá nhân hoặc thay mặt cho một chủ thể khác, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân vì những mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

 • Quản lý quan hệ khách hàng;
 • Tạo điều kiện truy cập thông tin;
 • Nâng cao trải nghiệm giao tiếp;
 • Phân tích và hiểu rõ sự tương tác với khách hàng;
 • Thực hiện chương trình bảo mật;
 • Giúp MTECVIET tham gia vào các chương trình chứng nhận;
 • Trả lời câu hỏi hoặc giải quyết các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của bạn, cũng như thông báo cho bạn về trạng thái của sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu;
 • Thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng sau khi câu hỏi của bạn đã được trả lời hoặc yêu cầu đã được xử lý;

Nhìn chung, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn. Nếu chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác (có mối liên quan mật thiết), thì các biện pháp bảo vệ dữ liệu bổ sung sẽ được thực hiện nếu pháp luật yêu cầu.

6. Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi có thể thu thập.

Khi bạn sử dụng hay tương tác với MTECVIET, ví dụ như khi đăng ký tại Liên Hệ, mua sản phẩm hoặc tương tác với MTECVIET qua các trang của MTECVIET, ví dụ như “like chúng tôi trên Facebook”, chúng tôi có thể yêu cầu hoặc nhận một số thông tin nhất định như:

 • Tên của bạn;
 • Địa chỉ email của bạn;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Hồ sơ truyền thông xã hội của bạn;
 • Giới tính của bạn;
 • Tuổi của bạn;
 • Thông tin về sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua;
 • Việc sử dụng và các hoạt động của bạn trên các trang của MTECVIET;
 • Các sở thích của bạn và những thông tin khác có liên quan đến hành vi trực tuyến của bạn.

Ngoài ra, tùy thuộc vào các lựa chọn của bạn về thiết đặt trên các trang truyền thông xã hội và thiết lặp của bạn trên các trang của MTECVIET, một số dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với MTECVIET về các hoạt động trực tuyến và hồ sơ truyền thông xã hội của bạn, ví dụ như sở thích, tình trạng hôn nhân, giới tính, tên người dùng, ảnh, các nhận xét bạn đã đăng tải v.v.

7. Chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và bên thứ ba khác, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ví dụ: MTECVIET có thể chào bán cho bạn một sản phẩm hay một dịch vụ trong một hoạt động tiếp thị liên kết với một công ty khác (đối tác kinh doanh). Các thỏa thuận với các đối tác kinh doanh này sẽ giới hạn mục đích sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có mối quan hệ như vậy và những công ty này là ai trước khi xử lý dữ liệu của bạn cho những hoạt động liên kết như vậy.

MTECVIET cũng có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các công ty khác như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, công ty kiểm nghiệm, đối tác hỗ trợ quản lý dữ liệu và các bên khác có mối quan hệ cần thiết để MTECVIET cung cấp dịch vụ của mình.

Khi bạn tương tác với MTECVIET với tư cách là một khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh, MTECVIET có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân trong các báo cáo cũng như các tài liệu khác mà bạn và/hoặc công ty của bạn đã cung cấp theo cam kết với một đối tác kinh doanh khác và/hoặc một nhà cung cấp.

Nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi phải có được sự chấp thuận của bạn, hoặc nếu chúng tôi tin rằng có được sự chấp thuận của bạn là điều thích đáng trong hoàn cảnh đó, thì chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

MTECVIET sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân phù hợp với thông báo quyền riêng tư này và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Đôi khi, MTECVIET có thể bán/ hợp tác một bộ phận kinh doanh hoặc một phần của bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Việc chuyển quyền sở hữu/ chia sẽ như vậy có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh đó cho công ty mua/ hợp tác.

8. Các quyền của bạn.

Sau khi bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn có thể truy cập một cách hợp lý thông tin này để bạn có thể cập nhật, sửa đổi, hoặc xóa thông tin nếu hợp pháp. Vì mục đích này, chúng tôi giới thiệu đến bạn trang web quyền riêng tư của MTECVIET https://www.mtecviet.com/dieu-khoan-su-dung-va-quyen-rieng-tu.html), nơi bạn có thể xem chi tiết các điều khoản sử dụng, chính sách về Quyền riêng tư của mình. Trên trang web này, bạn cũng có thể đặt ra những câu hỏi khác về quyền riêng tư hoặc gửi khiếu nại về quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì thiết đặt cá nhân và dữ liệu cá nhân luôn cập nhật và đầy đủ.

9. Lựa chọn của bạn.

Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn, đồng thời tôn trọng sự lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia bản xứ của bạn tới MTECVIET từ những địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Nếu luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi xin sự chấp thuận của bạn trước khi truyền dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài khu vực địa lý của bạn.

Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin hoặc các lời mời cá nhân hóa, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp trong mẫu đăng ký hoặc bằng cách thông báo cho MTECVIET bằng các hình thức mà bạn thấy thuận tiện nhất. Khi luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ chỉ gửi bản tin cho bạn nếu bạn đã đăng ký nhận.

Vì MTECVIET bán nhiều dòng sản phẩm/ thiết bị và dịch vụ trong và ngoài nước, bạn trước đây có thể đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau. Quyết định của bạn không chia sẽ hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho MTECVIET. Tất nhiên, bạn sẽ luôn có lựa chọn không chia sẽ thông tin bằng cách liên hệ với MTECVIET bằng phương thức mà bạn thấy thuận tiện nhất để hủy thông tin hồ sơ cá nhân của bạn như mô tả bên dưới “Các quyền của bạn”.

10. Các tín hiệu không theo dõi.

MTECVIET rất nghiêm túc đối với quyền riêng tư và bảo mật và nỗ lực đặt người dùng trang web của chúng tôi lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng tôi. MTECVIET sử dụng cookie để giúp bạn tận dụng tối đa các trang của MTECVIET.

Vui lòng lưu ý rằng hiện tại MTECVIET không sử dụng giải pháp kỹ thuật cho phép chúng tôi phản hồi các tín hiệu Không Theo Dõi của trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, để quản lý tùy chọn cookie của mình, bạn có thể sửa các thiết đặt cookie trong thiết đặt trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể chấp nhận tất cả các cookie hoặc chỉ một số cookie nhất định. Nếu bạn vô hiệu hóa cookie trong thiết đặt trình duyệt của mình, bạn có thể thấy rằng một số phần trong (các) trang web của chúng tôi không hoạt động. Ví dụ, bạn có thể gặp khó khăn khi đăng nhập hoặc mua hàng trực tuyến.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách sửa thiết đặt cookie cho trình duyệt bạn sử dụng từ danh sách sau đây:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Trên trang web của MTECVIET, các Flash cookie cũng được sử dụng. Có thể loại bỏ Flash cookie bằng cách quản lý thiết đặt Flash Player của bạn. Tùy thuộc vào phiên bản Internet Explorer (hoặc trình duyệt khác) và trình phát phương tiện bạn dùng, bạn có thể quản lý Flash cookie bằng trình duyệt của mình. Bạn có thể quản lý Flash Cookie bằng cách truy cập Trang web của Adobe. Vui lòng lưu ý rằng việc hạn chế sử dụng Flash Cookie có thể ảnh hưởng tới các tính năng sẵn có cho bạn.

11. Truyền thông xã hội.

Lưu ý rằng: Khi bạn tham gia vào những diễn đàn truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn v.v., bạn nên làm quen với và hiểu rõ về các công cụ mà những trang web này cung cấp để cho phép bạn đưa ra các lựa chọn về cách thức bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân trong (các) hồ sơ truyền thông xã hội của mình.

MTECVIET cũng bị ràng buộc bởi các chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư của những bên thứ ba này, cũng như Các Quy Tắc Truyền Thông Xã Hội của chính chúng tôi và thông báo quyền riêng tư này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc các thông báo quyền riêng tư, các điều khoản sử dụng hiện hành và thông tin có liên quan về cách sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những môi trường truyền thông xã hội này.

Ngoài ra, tùy thuộc vào lựa chọn về thiết đặt của bạn trên nhiều trang truyền thông xã hội khác nhau (và/hoặc kết hợp với thiết lặp của bạn trên trang web của MTECVIET), một số dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với MTECVIET về các hoạt động trực tuyến và hồ sơ truyền thông xã hội của bạn, ví dụ như sở thích, tình trạng hôn nhân, giới tính, tên người dùng, ảnh, nhận xét và nội dung bạn đã đăng tải/chia sẻ v.v.

12. Liên kết đến các trang web khác.

Trong khi bạn tham khảo trực tuyến qua trang web của MTECVIET, bạn có thể gặp các liên kết đến các trang web khác để tạo sự thuận tiện và mang lại thông tin cho bạn. Các trang web này có thể hoạt động độc lập với MTECVIET và có thể có thông báo quyền riêng tư, tuyên bố hoặc chính sách của riêng mình. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên xem xét những chính sách đó để hiểu cách dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý liên quan đến các trang web này, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang web do các bên ngoài MTECVIET sở hữu hoặc quản lý, hoặc các nguyên tắc về cách sử dụng hay quyền riêng tư của những trang web này.

13. Điện toán đám mây.

MTECVIET có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong điện toán đám mây. Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể được một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xử lý thay mặt MTECVIET và được lưu giữ ở những vị trí khác nhau trên toàn thế giới. MTECVIET sử dụng các biện pháp về mặt tổ chức và tài khoản dữ liệu để lưu trữ theo chính sách bảo vệ dữ liêu của nhà cung cấp tài khoản dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các các yêu cầu tương tự, nhưng không bao giờ ít nghiêm ngặt hơn, đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của chúng tôi, bao gồm những yêu cầu rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý cho duy nhất những mục đích nêu trên.

14. Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ như thế nào.

Chúng tôi nhận biết và có trách nhiệm nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bạn giao phó cho MTECVIET không bị mất, sử dụng sai hoặc truy cập trái phép. MTECVIET sử dụng các công nghệ bảo mật và quy trình tổ chức để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ, chúng tôi thực hiện kiểm soát truy cập, sử dụng tường lửa, bảo mật máy chủ và chúng tôi mã hóa các loại dữ liệu nhất định, như thông tin tài chính và dữ liệu nhạy cảm khác.

15. Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ.

Trang web của MTECVIET không hướng tới trẻ em dưới 16 tuổi và chính sách của MTECVIET là tuân thủ luật pháp khi luật pháp yêu cầu sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ em.

MTECVIET đặc biệt khuyên các bậc cha mẹ nên đóng vai trò tích cực trong việc giám sát các hoạt động trực tuyến của con mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dưới 16 tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi tại trang web quyền riêng tư của MTECVIET (https://www.mtecviet.com/dieu-khoan-su-dung-va-quyen-rieng-tu.html).

16. Thông báo thay đổi về Quyền riêng tư.

Những sản phẩm, dịch vụ do MTECVIET cung cấp luôn được cập nhật mới theo nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng về chất lượng, hình thức và tính chất của những dịch vụ do MTECVIET cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước cho bạn. Vì lý do này, chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung thông báo quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và sẽ đăng tải mọi sửa đổi trọng yếu trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo nổi bật trên trang thông báo quyền riêng tư để báo cho bạn biết mọi thay đổi quan trọng đối với thông báo quyền riêng tư này và sẽ chỉ rõ ở đầu thông báo về thời gian nó được cập nhật lần gần nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại để xem phiên bản mới nhất.

Thông báo quyền riêng tư sẽ có hiệu lực khi đăng tải. Nếu bạn không đồng ý với bản thông báo sửa đổi, bạn phải thay đổi tùy chọn của mình, hoặc phải cân nhắc ngừng sử dụng các trang của MTECVIET. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý ràng buộc theo bản thông bảo quyền riêng tư sửa đổi.

17. Cách liên hệ với chúng tôi.

Với nhu cầu cụ thể của mình bạn quyết định lựa chọn phương thức liên hệ với chúng tôi trực tiếp, điện thoại, email để xác lập việc mua hàng của mình. Bạn cũng có thể liên lệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về sản phẩm, hoặc có nhu cầu giải đáp các vấn đề liên quan về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi khuyên bạn nên xem điều khoản sử dụng tại trang web về điều khoản sử dụng trang thông tin của MTECVIET (https://www.mtecviet.com/dieu-khoan-su-dung-va-quyen-rieng-tu.html).

MTECVIET bảo lưu quyền thay các điều khoản sử dụng hoặc thay đổi thông tin sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào để phù hợp với tiêu chuẩn, công nghệ mới nhằm tối ưu sản phẩm và giá cả. Các chính sách về việc mua hàng được chúng tôi quy định cụ thể và chi tiết tại “Chính sách bán hàng” được chúng tôi thể hiện chi tiết tại đây https://www.mtecviet.com/chinh-sach-ban-hang.html

MTECVIET chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thông tin tại đây, và chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng bạn qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.!

Trân trọng.

Đại diện MTECVIET

Nguyễn Quốc Dũng

Các vấn đề khác

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

 Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.