Volt- Ammeter Switch TP705 – TP731

Mtecviet giới thiệu quý khách chuyển mạch Volt và Ampe hiệu CELSA.

      1. TP-731 (Ammeter switch)

      2. TP-705 (Volt switch)

Hiệu CELSA. Made in Spain

Vui lòng xem thông tin thêm về sản phẩm như bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi.

Tải tài liệu chi tiết tại ĐÂY.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.