Volt- and Ammeter Switch TP series

  MKE giới thiệu quý khách loại biến dòng kẹp CELSA (Split core CT)

  Mã sản phẩm: TP-705 (Voltmeter switch)

  TP-731 (Ammeter switch)

  Hiệu CELSA. Made in Spain

  Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

  Tải tài liệu chi tiết tại ĐÂY.

  Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.