TNM300 Đồng hồ đo điện đa kênh

Đồng hồ đo điện đa năng, đa kênh

Mã sản phẩm: TNM300

Kiểu: Lắp DINRAIL

Đo 36 phụ tải 1 pha hoặc 12 phụ tải 3 pha.

Cổng truyền thông: BACnet, Modbus RTU, Ethernet. TCP/IP

Tải tài liệu TNM300

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.