Thiết bị ghi dữ liệu đo MultiLog G2

Thiết bị ghi dữ liệu đo đếm hệ thống Điện – Gas – Nước – Độ ẩm – Nhiệt độ …

Mã sản phẩm: MultiLog G2

Kiểu: DIN RAIL

Serial communication; Modem, GPRS, TCP/IP, Radio etc.

Hiệu CELSA. Made in Spain/ Germany

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu MultiLog G2 tại ĐÂY.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.