Thiết bị bảo vệ máy bơm 3 pha qua Cosφ – PF-R

Dùng loại này không cần lắp thêm bất cứ thiết bị ngoiạ vi nào như cảm biến, bảo vệ áp/ dòng.

♠. Ứng dụng phổ biến như:

  • Bơm chìm dùng cho việc: Cấp thoát nước, tưới tiêu, trạm xăng,…
  • Bơm bề mặt: Nhà máy xử lý nước thải, bể bơi, bơm áp lực/ bù áp, bơm chữa cháy.
  • Các ứng dụng phổ biến khác yêu cầu giám sát: bạc đạn, băng chuyền,..

♠. Chức năng bảo vệ:

  • Quá tải (overload)
  • Không/ thấp tải cosφ (underload cosφ)
  • Cân bằng pha hay mất pha (imbalance or phase loss)
  • Thứ tự pha (Phase sequence)

Thông tin chi tiết thêm quý vị liên hệ chúng tôi để được phục vụ.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.