Relay bảo vệ Quá/Thấp áp tự đóng lại- O/UV Auto Power Reclosing S8-300

FEATURES:

 • Breaker open / close indicator.
 • Real – time voltage 4 digits LED display.
 • Programmable adjustment for voltage transfomer ratio.
 • Setting value protected by password.
 • Local display of data recorded at the moment of a fault.
 • Line RMS voltage measurement.
 • ON / OFF / Buzzer relay contact output.
 • With RS 485 output.
 • Immunity test according to IEC 255 standards.
 • Outside dimension compatible for DIN standards (144x144mm)
 • Intemal fault detection.

FUNCTIONS: 

 • 27-Line under voltage relay with definite time delay.
 • 59-Line over voltage relay with definite time.
 • 79-Auto reclosing relay with definete time.
 • Reclosing count down time with internal buzzer and contacts output.
 • Disable reclosing external lock.
Đồng hồ đo điện đa năng, biến dòng, thiết bị bảo vệ, phích ổ cấm công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đóng cắt, bộ sạc xe ôtô công tắt hành trình, công tắt chuyển mạch, tủ điện composite, thang - máng cáp sơn composite, tủ điện phân phối - điều khiển - bảo vệ, thiết bị trung thế, đèn chiếu sáng LED, giải pháp điểu khiển IoT LoRaWAN và điều khiển thông minh