Relay bảo vệ đường dây OC&EF SIL-A

MKE giới thiệu khách hàng tại Việt nam RELAY SIL-A lắp cho tủ phân phối, RMU và đang được đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

Là bộ relay bảo vệ các lỗi do quá dòng và chạm đất lắp cho các Tủ phân phối Trung thế.

Thu thập tín hiệu từ CT tiêu chuẩn /1A hoặc /5A hoặc LPCT.

Với nhiều chức năng bảo vệ: 50P(2), 50N/G(2)(*), 50/51P, 50/51 N/G(*), 50BF, 46, 52, 79, 74TCS, COLD LOAD PICK-UP, 86, 49T . Optionally 49, 74CT, 37, 46BC, Trip Block for switch disconnector.

Nguồn cấp: (110-230 Vac/90-300 Vdc, 24-48 Vdc or 24-110 Vdc/48-230 Vac)

Cổng giao tiếp cài dặt phía trước thuận tiện cài đặt, kết nối với máy tính.

Các cổng truyền thông: IEC60870-103

  • Modbus RTU, IEC 61850, DNP3.0 or IEC 60870-5-104
  • ModBus RTU and  IEC60870-5-103, IEC 61850, DNP 3.0 or IEC 60870-5-104.

Với nhiều lựa chọn phù hợp từng yêu cầu bảo vệ SIL-A hoặc SIL-B.

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.