Relay bảo vệ động cơ 3 pha

Relay bảo vệ động cơ 3 pha trường hợp Thấp dòng – P

Bảo vệ tải quan trong trong ở truwòng hợp thấp dòng.

Không dùng thêm bất cứ cảm biến ngoại vi nào như cảm biến mức, relay nhiệt…

♠. Chức năng bảo vệ:

  • Quá tải (Overload)
  • Thấp dòng (Undercurrent)
  • Cân bằng pha hoặc mất pha
  • Thứ tự pha

Các tín năng khác giúp bảo vê động cơ hoạt động an toàn và hiệu quả.

Thông tin chi tiết thêm quý vị liên hệ chúng tôi để được phục vụ.

Mã: P19 - P44 - P90 Danh mục:

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.