Phíc cắm 63A, 5P IP67

PLUGS
ACCORDING TO IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Art.no: S53S35

watertight IP67
· HighPower version
nickel-plated contacts with pilot contact
· screw terminals

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.