Phíc cắm 63A, 5P IP67

PLUGS
ACCORDING TO IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Art.no: S53S35

watertight IP67
· HighPower version
nickel-plated contacts with pilot contact
· screw terminals

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.