Ổ cắm lấy nguồn Socket Inlet

WALL-MOUNTED INLETS
ACCORDING TO IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Art.no: G52S30 ( 5P 32A, 6H IP44 )

Art.no: G32S20 ( 3P 32A, 6H IP44 )

Art.no: G31S20 ( 3P 16A, 6H IP44 )

splash-proof IP44
· screw terminals
· cable entry above or behind
· including self-sealing grommet
· brass contacts

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.