Ổ cắm lấy nguồn Socket Inlet

WALL-MOUNTED INLETS
ACCORDING TO IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Art.no: G52S30 ( 5P 32A, 6H IP44 )

Art.no: G32S20 ( 3P 32A, 6H IP44 )

Art.no: G31S20 ( 3P 16A, 6H IP44 )

splash-proof IP44
· screw terminals
· cable entry above or behind
· including self-sealing grommet
· brass contacts

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.