Ổ cắm lắp âm 63A

PANEL-MOUNTED SOCKET OUTLET, STRAIGHT
watertight IP67
· HighPower version
· with pilot contact
· screw terminals

Art.no: F53S356 ( b with flange 107 x 100 mm )

Art.no: F53S357 ( a with flange 100 x 100 mm )

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.