Ổ cắm lắp âm 63A

PANEL-MOUNTED SOCKET OUTLET, STRAIGHT
watertight IP67
· HighPower version
· with pilot contact
· screw terminals

Art.no: F53S356 ( b with flange 107 x 100 mm )

Art.no: F53S357 ( a with flange 100 x 100 mm )

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.