Ổ cắm lắp âm 32A

CEE PANEL-MOUNTED SOCKET OUTLETS, ANGLED
according to IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

watertight IP67
· screw terminals
· in three parts

5P 32A, 6H IP67

Art.no: F62S383

All panel-mounted socket outlets are also available with nickelplated contacts.
Add a “V” instead of the “S” to the Item number e.g. F31V183.

Thông tin thêm về sản phẩm ABL vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm.

Trân trọng

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.