Đồng hồ đo Volt 1EVP

MKE cung cấp đồng hồ đo ĐIỆN ÁP, hiển thị LED

Đo và hiển thị các thông số Volt.

Hiển thi LED với 1 hàng 3 số (và dùng với chuyển mạch để giám sát 3 pha)

  • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
  • 1 Line : 3 Digit LED display

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu chi tiết TẠI ĐÂY.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.