Đồng hồ đo kWH 2 nguồn độc lập 3E2

MKE cung cấp đồng hồ kWH từ 2 nguồn cấp độc lập 3E2 hiệu NEWTEK

ACE 3E2 có 2 dãy 8 LED đếm kWH từ 2 nguồn như từ Lưới điện (U) và từ Máy phát (G)

Hiển thị các thông số:

  • Active energy kWH
  • Old active energy kWH
  • Energy billing: hiển thị giá trị tiền quy đổi ra VNĐ, USD, EURO
  • Thời gian (ON-Hour, thời gian hoạt động (RN Hour)
  • Hiển thị A, kW

Đặc tính kỹ thuật:

  • CT input: 1A hoặc 5A
  • Nguồn nuôi: 80-300V AC/DC
  • Gen. sense i/p: 20-300V AC, 10-60V DC
  • Giao tiếp MODBUS RS485, relay output (option)

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.