Đồng hồ đo điện V-A-F

MKE cung cấp đồng hồ đo các thông số điện cơ bản, hiển thị LED

Đo và hiển thị các thông số V-A-F. Hiển thi LED với 3 hàng 3 số và hàng led chỉ thị

Basic: V, I, Hz

System: RPM, Run-Hour

Unbalance in %: V, I

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.