Đồng hồ đo điện đa năng TNM96-ED

Đồng hồ đo điện đa năng

Mã sản phẩm: TNM96-ED

Kiểu: Lắp Cử tủ điện

Đo đa thông số, có bộ nhớ truy suất lích sử dữ liệu đo,…

Cổng truyền thông: RS485 port Modbus RTU

Hiệu CELSA. Made in Spain

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu TNM96-ED tại ĐÂY.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.