Đồng hồ đo điện đa năng – T250 POWER METER

.Modbus RTU
.Programmable CT, VT ratios
.THD measurement in voltage and current
.Measurement for main electrical parameters
.Dual analog output or two programmable relay outputs

Tải tài liệu T250

Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết (manual guide)

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ chúng tôi để phục vụ!.

Đồng hồ đo điện đa năng, biến dòng, thiết bị bảo vệ, phích ổ cấm công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đóng cắt, bộ sạc xe ôtô công tắt hành trình, công tắt chuyển mạch, tủ điện composite, thang - máng cáp sơn composite, tủ điện phân phối - điều khiển - bảo vệ, thiết bị trung thế, đèn chiếu sáng LED, giải pháp điểu khiển IoT LoRaWAN và điều khiển thông minh