Đồng hồ đo điện đa năng – T250 POWER METER

.Modbus RTU
.Programmable CT, VT ratios
.THD measurement in voltage and current
.Measurement for main electrical parameters
.Dual analog output or two programmable relay outputs

Tải tài liệu T250

Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết (manual guide)

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ chúng tôi để phục vụ!.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.