Đồng hồ đo điện đa năng – Power Meter T330 (Dual source energy)

Benefits:
User-friendly | Cost-effective | Quick installation
Light and short depth | Quick setup parameters | Energy-saved protection mode

Features:
True RMS measurement | Dual energy measurement
Installation without using mounting clips | THD measurement up to 31st harmonics
Measurement in 1P/3P3W/3P4W systems | Actual demand/max. demand in watt & current
Modbus RS485 communication or pulse output | ON Hour indication as the auxiliary supply being powered on

Option:
G (generator) sensing signal at digital input (status detect)
G (generator) sensing signal at (18-60V DC/ 80-300V AC)
Dual energy measurement in utility register & generator register

Tải tài liệu T330 | Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết (manual guide)

Đồng hồ đo điện đa năng, biến dòng, thiết bị bảo vệ, phích ổ cấm công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đóng cắt, bộ sạc xe ôtô công tắt hành trình, công tắt chuyển mạch, tủ điện composite, thang - máng cáp sơn composite, tủ điện phân phối - điều khiển - bảo vệ, thiết bị trung thế, đèn chiếu sáng LED, giải pháp điểu khiển IoT LoRaWAN và điều khiển thông minh