Đồng hồ đo điện đa năng – Clip-on CT Power Meter

Clip-on CT Power Meter

  • Features

+ Clip-on CT Power Meter with easily wiring especially for on-line installatio
+ Wide measurement range10(60)A, max to 1000A suitable for low voltage system
+ Wh accuracy better than 0.5%(pf=1)
+ Up to 10000 load profile records with configurable recording period
+ RS485 communication support Modbus protocol

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Chân thành cảm ơn.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.