Đồng hồ đo điện đa năng ACE 357

MKE cung cấp đồng hồ đo điện đa năng ACE 357 hiển thị LED

Đo và hiển thị các đa thông số: Hiển thi LED với 3 hàng 4 số và các LED chỉ thị

Basic: V, I, Hz

Power: kW, kVAr, kVA, PF, Ø, In

Energy: kWh, kVArh, kVAh,

Demand: I, kW, kVA

System: RPM, Run-Hour, ON-Hour, Interruption

Unbalance in %: V, I

Cồng truyền thông và relay output (chọn thêm)

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu kỹ thuật TẠI ĐÂY

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.