Đồng hồ đo Ampe Leo 1EAP

MKE cung cấp đồng hồ đo DÒNG ĐIỆN, hiển thị LED

Đo và hiển thị AMPE. Hiển thi LED với 1 hàng 4 số (và dùng với chuyển mạch để giám sát 3 pha)

♥ Model: Leo 1EAP

  • 96 mm × 96 mm DIN quadratic
  • 1 Line : 4 Digit LED display
  • Nominal input current:  5A AC RMS
  • Nominal input current burden:  <0.5VA per phase
  • System CT ratio: 1 – 9999 programmable on site

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu chi tiết TẠI ĐÂY.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.