DC SIGNAL ISOLATED TRANSMITTERS

  • Plug-in /DIN rail type
  • Nominal accuracy at 0.1%
  • High quality with stable conversion
  • 3 way isolated (Input/Output/Power)
  • 1 isolated channel to 1 isolated channel
  • 1 isolated channel to 2 isolated channel

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ chúng tôi để phục vụ!.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.