Công tắt hành trình an toàn loại nhỏ dòng M3

Dòng mini M hiệu ERSCE (BREMAS) được MKE cung cấp tại Việt nam.

Đặc tính:

Thân nhựa chịu nhiệt

Đầu, bánh lăn bằng Kim loại

2 vị trí lắp cố định, khoảng cách 25,4 mm

Cấp bảo vệ IP00 (IP40 với chụp cực đấu nối)

Cực đấu nối đôi, có thể mở được.

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Chân thành cảm ơn.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.